Xuất hiện cụm dịch, xét nghiệm COVID-19 hàng loạt ở sân bay Thượng Hải

Hơn 17.700 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tính đến sáng 22.11 trong nỗ lực xét nghiệm cho các nhân viên vận chuyển hàng hóa tại sân bay Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Hơn 17.700 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tính đến sáng 22.11 trong nỗ lực xét nghiệm cho các nhân viên vận chuyển hàng hóa tại sân bay Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Hơn 17.700 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tính đến sáng 22.11 trong nỗ lực xét nghiệm cho các nhân viên vận chuyển hàng hóa tại sân bay Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top