Xu hướng lao động việc làm mới ở vùng Vịnh thời COVID-19

Làm việc kết hợp giữa văn phòng và làm từ xa tiếp tục là xu hướng trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Làm việc kết hợp giữa văn phòng và làm từ xa tiếp tục là xu hướng trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Làm việc kết hợp giữa văn phòng và làm từ xa tiếp tục là xu hướng trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top