Xu hướng du lịch thế giới nổi bật năm 2021

Xu hướng du lịch thế giới năm 2021 là gần nhà và nội địa. Ảnh: AFP
Xu hướng du lịch thế giới năm 2021 là gần nhà và nội địa. Ảnh: AFP
Xu hướng du lịch thế giới năm 2021 là gần nhà và nội địa. Ảnh: AFP
Lên top