Xót xa đại thảm họa cháy rừng Australia qua những con số

Diện tích rừng bị cháy ở Australia lớn hơn cả diện tích Bỉ và Haiti gộp lại. Ảnh: CNN.
Diện tích rừng bị cháy ở Australia lớn hơn cả diện tích Bỉ và Haiti gộp lại. Ảnh: CNN.
Diện tích rừng bị cháy ở Australia lớn hơn cả diện tích Bỉ và Haiti gộp lại. Ảnh: CNN.
Lên top