Xong Triều Tiên, ông Donald Trump tiếp tục "chiến" với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm đánh thuế cao hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm đánh thuế cao hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm đánh thuế cao hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: SCMP