Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xong Triều Tiên, ông Donald Trump tiếp tục "chiến" với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm đánh thuế cao hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm đánh thuế cao hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: SCMP