Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 nhanh hơn 10 lần được Mỹ phê duyệt

Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 nhanh hơn 10 lần được Mỹ phê duyệt. Ảnh: Bloomberg.
Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 nhanh hơn 10 lần được Mỹ phê duyệt. Ảnh: Bloomberg.
Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 nhanh hơn 10 lần được Mỹ phê duyệt. Ảnh: Bloomberg.
Lên top