Xét nghiệm COVID-19 cho 11 triệu dân Thanh Đảo cho kết quả bất ngờ

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một em bé ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, hôm 14.10. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một em bé ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, hôm 14.10. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một em bé ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, hôm 14.10. Ảnh: AFP
Lên top