Xem virus SARS-CoV-2 phát tán trong cuộc trò chuyện ở không gian kín

Mô phỏng sự phát tán của virus SARS-CoV-2 khi người mắc bệnh trò chuyện trên tàu điện ngầm. Ảnh: Daily Mail.
Mô phỏng sự phát tán của virus SARS-CoV-2 khi người mắc bệnh trò chuyện trên tàu điện ngầm. Ảnh: Daily Mail.
Mô phỏng sự phát tán của virus SARS-CoV-2 khi người mắc bệnh trò chuyện trên tàu điện ngầm. Ảnh: Daily Mail.
Lên top