Xem trực thăng sao Hỏa NASA Ingenuity bay vút lên trong video mới

Hình ảnh về chuyến bay lần thứ 13 trên sao Hỏa của trực thăng NASA Ingenuity. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Hình ảnh về chuyến bay lần thứ 13 trên sao Hỏa của trực thăng NASA Ingenuity. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Hình ảnh về chuyến bay lần thứ 13 trên sao Hỏa của trực thăng NASA Ingenuity. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Lên top