Xem trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA bay trên thanh tìm kiếm Google

Hình động trực thăng sao Hỏa của NASA trên thanh tìm kiếm của Google. Ảnh chụp màn hình
Hình động trực thăng sao Hỏa của NASA trên thanh tìm kiếm của Google. Ảnh chụp màn hình
Hình động trực thăng sao Hỏa của NASA trên thanh tìm kiếm của Google. Ảnh chụp màn hình
Lên top