Xem tên lửa từ từ đi ngang thay vì phóng thẳng lên vũ trụ

Tên lửa LV0006 của Astra. Ảnh: Astra
Tên lửa LV0006 của Astra. Ảnh: Astra
Tên lửa LV0006 của Astra. Ảnh: Astra
Lên top