Xem tàu Iran hùng dũng vượt bão tố chở lô dầu đầu tiên cho Venezuela

Lên top