Xem phóng tàu tiếp tế thực phẩm tươi lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Sứ mệnh tiếp tế cho Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) được phóng đi ngày 10.8. Ảnh: Northrop Grumman
Sứ mệnh tiếp tế cho Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) được phóng đi ngày 10.8. Ảnh: Northrop Grumman
Sứ mệnh tiếp tế cho Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) được phóng đi ngày 10.8. Ảnh: Northrop Grumman
Lên top