Xem NASA phóng tàu gần 1 tỉ USD tới 8 tiểu hành tinh của sao Mộc

Sứ mệnh triệu USD của NASA sẽ tới nhiều tiểu hành tinh nhất từ trước tới nay. Ảnh: NASA
Sứ mệnh triệu USD của NASA sẽ tới nhiều tiểu hành tinh nhất từ trước tới nay. Ảnh: NASA
Sứ mệnh triệu USD của NASA sẽ tới nhiều tiểu hành tinh nhất từ trước tới nay. Ảnh: NASA
Lên top