Xem mưa sao băng Perseid tuyệt đẹp ở Việt Nam trong tuần này

Mưa sao băng Perseid hàng năm được quan sát gần thị trấn Mitzpe Ramon, Israel. Ảnh: Reuters
Mưa sao băng Perseid hàng năm được quan sát gần thị trấn Mitzpe Ramon, Israel. Ảnh: Reuters
Mưa sao băng Perseid hàng năm được quan sát gần thị trấn Mitzpe Ramon, Israel. Ảnh: Reuters
Lên top