Xem module của Nga cập bến thành công Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Module Nauka của Nga cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS ngày 29.7. Ảnh: Roscosmos/NASA
Module Nauka của Nga cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS ngày 29.7. Ảnh: Roscosmos/NASA
Module Nauka của Nga cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS ngày 29.7. Ảnh: Roscosmos/NASA
Lên top