Xem màn lập kỷ lục Guinness lạ lùng với trứng

Màn lập kỷ lục Guinness của anh Mohammed Muqbel. Ảnh: Gulf Today.
Màn lập kỷ lục Guinness của anh Mohammed Muqbel. Ảnh: Gulf Today.
Màn lập kỷ lục Guinness của anh Mohammed Muqbel. Ảnh: Gulf Today.
Lên top