Xem chiến đấu cơ Su-35 mới của Trung Quốc phóng tên lửa diệt mục tiêu

Chiến đấu cơ Su-25 mới của Trung Quốc tham gia huấn luyện. Ảnh: CCTV.
Chiến đấu cơ Su-25 mới của Trung Quốc tham gia huấn luyện. Ảnh: CCTV.
Chiến đấu cơ Su-25 mới của Trung Quốc tham gia huấn luyện. Ảnh: CCTV.
Lên top