Xem chiến đấu cơ Nga phô diễn kỹ năng không chiến ngoạn mục

Hình ảnh ngoạn mục của chiến đấu cơ Nga trong cuộc tập trận. Ảnh: RT.
Hình ảnh ngoạn mục của chiến đấu cơ Nga trong cuộc tập trận. Ảnh: RT.
Hình ảnh ngoạn mục của chiến đấu cơ Nga trong cuộc tập trận. Ảnh: RT.
Lên top