Xem bão Ida từ khoảng cách 1,5 triệu km bằng vệ tinh

Bão Ida khổng lồ có thể dễ dàng nhìn thấy trên Trái đất từ ​​khoảng cách 1,5 triệu km dưới dạng một vòng xoáy màu trắng. Ảnh: NOAA
Bão Ida khổng lồ có thể dễ dàng nhìn thấy trên Trái đất từ ​​khoảng cách 1,5 triệu km dưới dạng một vòng xoáy màu trắng. Ảnh: NOAA
Bão Ida khổng lồ có thể dễ dàng nhìn thấy trên Trái đất từ ​​khoảng cách 1,5 triệu km dưới dạng một vòng xoáy màu trắng. Ảnh: NOAA
Lên top