Xem 9 máy bay MiG Nga huyền thoại nhào lộn kinh ngạc trên không

Chín chiếc MiG Nga nhào lộn trên không. Ảnh chụp màn hình
Chín chiếc MiG Nga nhào lộn trên không. Ảnh chụp màn hình
Chín chiếc MiG Nga nhào lộn trên không. Ảnh chụp màn hình
Lên top