Xe thám hiểm NASA thu thập mẫu đá mới trên sao Hỏa

Xe thám hiểm sao Hỏa Perseverance của NASA đã thu thập thành công mẫu đá thứ tư (trong hình) vào hôm 24.11. Ảnh: NASA / JPL-Caltech
Xe thám hiểm sao Hỏa Perseverance của NASA đã thu thập thành công mẫu đá thứ tư (trong hình) vào hôm 24.11. Ảnh: NASA / JPL-Caltech
Xe thám hiểm sao Hỏa Perseverance của NASA đã thu thập thành công mẫu đá thứ tư (trong hình) vào hôm 24.11. Ảnh: NASA / JPL-Caltech
Lên top