Xe tăng Israel tiến sâu vào lãnh thổ, Syria báo động tối đa

Xe tăng Israrel gần đường ranh giới giữa Syria và Israel. Ảnh: Reuters
Xe tăng Israrel gần đường ranh giới giữa Syria và Israel. Ảnh: Reuters
Xe tăng Israrel gần đường ranh giới giữa Syria và Israel. Ảnh: Reuters
Lên top