Xe tăng chiến đấu chủ lực Mỹ bị phiến quân thiêu rụi