Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe mang vũ khí của khủng bố lấy đoàn xe cứu trợ của LHQ làm lá chắn