Xe mang vũ khí của khủng bố lấy đoàn xe cứu trợ của LHQ làm lá chắn