Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe điên lao vào đám đông người biểu tình ở Mỹ

Những người thuộc các nhóm khác nhau tấn công vào nhau trong các cuộc đụng độ.
Những người thuộc các nhóm khác nhau tấn công vào nhau trong các cuộc đụng độ.