Xe chở lính Singapore bị Trung Quốc chặn giữ ở Hong Kong