Xây nhà trên sao Hỏa bằng bê tông chế từ máu, mồ hôi phi hành gia

Bê tông vũ trụ chế bằng protein từ máu phi hành gia kết hợp với các chất lỏng bài tiết khác có thể dùng để xây dựng trên sao Hỏa. Ảnh:  Đại học Manchester
Bê tông vũ trụ chế bằng protein từ máu phi hành gia kết hợp với các chất lỏng bài tiết khác có thể dùng để xây dựng trên sao Hỏa. Ảnh: Đại học Manchester
Bê tông vũ trụ chế bằng protein từ máu phi hành gia kết hợp với các chất lỏng bài tiết khác có thể dùng để xây dựng trên sao Hỏa. Ảnh: Đại học Manchester
Lên top