Xây dựng cộng đồng Châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường, hoà bình

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN
Lên top