Xác ướp Ai Cập 3.000 tuổi được đưa đi chụp CT

Một quan tài đựng xác ướp Ai Cập 3.000 tuổi. Ảnh: Đại học Harvard
Một quan tài đựng xác ướp Ai Cập 3.000 tuổi. Ảnh: Đại học Harvard
Một quan tài đựng xác ướp Ai Cập 3.000 tuổi. Ảnh: Đại học Harvard
Lên top