Xác ướp 5.300 tuổi có những hệ thống hình xăm kỳ lạ

Xác ướp người băng Ötzi có hệ thống hình xăm mang ý nghĩa chữa bệnh và tôn giáo. Ảnh: AFP/Getty
Xác ướp người băng Ötzi có hệ thống hình xăm mang ý nghĩa chữa bệnh và tôn giáo. Ảnh: AFP/Getty
Xác ướp người băng Ötzi có hệ thống hình xăm mang ý nghĩa chữa bệnh và tôn giáo. Ảnh: AFP/Getty
Lên top