Xác tên lửa lớn nhất Trung Quốc rơi xuống trái đất

Tên lửa Trường Chinh 5B được phóng hôm 5.3. Ảnh: CASC
Tên lửa Trường Chinh 5B được phóng hôm 5.3. Ảnh: CASC
Tên lửa Trường Chinh 5B được phóng hôm 5.3. Ảnh: CASC
Lên top