Xác nhận thời điểm hội đàm cấp cao Mỹ-Trung đầu tiên thời ông Joe Biden

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP.
Lên top