Xác nhận sự tồn tại của hồ nước cổ trên sao Hỏa

Miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa được chọn để đáp tàu Perseverance vì được cho là hồ nước cổ đại. Ảnh: NASA
Miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa được chọn để đáp tàu Perseverance vì được cho là hồ nước cổ đại. Ảnh: NASA
Miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa được chọn để đáp tàu Perseverance vì được cho là hồ nước cổ đại. Ảnh: NASA
Lên top