Xác nhận ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới ở Hong Kong

Xác nhận ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hong Kong. Ảnh: Getty
Xác nhận ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hong Kong. Ảnh: Getty
Xác nhận ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hong Kong. Ảnh: Getty
Lên top