Xác máy bay MH370 được phát hiện ở Campuchia?

Hình ảnh trên Google Maps được chuyên gia người Anh Ian Wilson cho là xác máy bay MH370.
Hình ảnh trên Google Maps được chuyên gia người Anh Ian Wilson cho là xác máy bay MH370.
Hình ảnh trên Google Maps được chuyên gia người Anh Ian Wilson cho là xác máy bay MH370.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top