Xả súng đẫm máu sát trụ sở FSB Nga bằng súng trường tự động Kalashnikov

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Instagram
Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Instagram
Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Instagram
Lên top