WTO đứng về phía Trung Quốc trong vụ kiện thuế quan Mỹ-Trung

Hàng hóa tại cảng Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Hàng hóa tại cảng Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Hàng hóa tại cảng Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Lên top