WHO xem xét cấp chứng nhận điện tử cho tiêm chủng vaccine COVID-19

WHO cho biết đang xem xét cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử. Ảnh: AFP
WHO cho biết đang xem xét cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử. Ảnh: AFP
WHO cho biết đang xem xét cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử. Ảnh: AFP
Lên top