WHO vào cuộc điều tra hàng nghìn nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

Bác sĩ Lý Văn Lượng, bác sĩ nhãn khoa tại một bệnh viện ở Vũ Hán, một trong những bác sĩ ở Trung Quốc tử vong trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh: Getty.
Bác sĩ Lý Văn Lượng, bác sĩ nhãn khoa tại một bệnh viện ở Vũ Hán, một trong những bác sĩ ở Trung Quốc tử vong trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh: Getty.
Bác sĩ Lý Văn Lượng, bác sĩ nhãn khoa tại một bệnh viện ở Vũ Hán, một trong những bác sĩ ở Trung Quốc tử vong trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh: Getty.
Lên top