WHO: Vaccine nhắc lại chưa là giải pháp với biến thể Omicron

WHO cho rằng biến thể Omicron có thể tác động lớn đến đại dịch. Ảnh: AFP
WHO cho rằng biến thể Omicron có thể tác động lớn đến đại dịch. Ảnh: AFP
WHO cho rằng biến thể Omicron có thể tác động lớn đến đại dịch. Ảnh: AFP
Lên top