WHO tới điều tra COVID-19 ở Vũ Hán

Người giao thức ăn cho cư dân cách ly ở Vũ Hán. Ảnh: AFP/Getty.
Người giao thức ăn cho cư dân cách ly ở Vũ Hán. Ảnh: AFP/Getty.
Người giao thức ăn cho cư dân cách ly ở Vũ Hán. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top