WHO tính huỷ báo cáo sơ bộ nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc

Các thành viên phái đoàn điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO tại sân bay, chuẩn bị rời thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sau khi kết thúc chuyến công tác, ngày 10.2. Ảnh: AFP
Các thành viên phái đoàn điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO tại sân bay, chuẩn bị rời thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sau khi kết thúc chuyến công tác, ngày 10.2. Ảnh: AFP
Các thành viên phái đoàn điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO tại sân bay, chuẩn bị rời thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sau khi kết thúc chuyến công tác, ngày 10.2. Ảnh: AFP
Lên top