WHO tiếp tục lên tiếng về liều tiêm tăng cường vaccine COVID-19

WHO cho biết hiện chưa cần thiết triển khai mũi tiêm nhắc lại vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
WHO cho biết hiện chưa cần thiết triển khai mũi tiêm nhắc lại vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
WHO cho biết hiện chưa cần thiết triển khai mũi tiêm nhắc lại vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top