WHO: Thứ hạng các nước về số ca COVID-19 không nói lên điều gì

Nga 10 ngày liên tiếp tăng hơn 10.000 ca COVID-19 mỗi ngày. Ảnh: AFP
Nga 10 ngày liên tiếp tăng hơn 10.000 ca COVID-19 mỗi ngày. Ảnh: AFP
Nga 10 ngày liên tiếp tăng hơn 10.000 ca COVID-19 mỗi ngày. Ảnh: AFP
Lên top