WHO thông tin về thuốc remdesivir dùng để điều trị COVID-19

Thuốc Remdesivir không ảnh hưởng đến thời gian nằm viện hoặc tử vong của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Reuters
Thuốc Remdesivir không ảnh hưởng đến thời gian nằm viện hoặc tử vong của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Reuters
Thuốc Remdesivir không ảnh hưởng đến thời gian nằm viện hoặc tử vong của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top