WHO thông tin về biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh

Xe cấp cứu bên ngoài bệnh viện NHS Nightingale ở phía đông London, Anh. Các bệnh viện ở Anh đang trong trạng thái sẵn sàng cho số ca COVID-19 tăng lên khi virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan. Ảnh: AFP.
Xe cấp cứu bên ngoài bệnh viện NHS Nightingale ở phía đông London, Anh. Các bệnh viện ở Anh đang trong trạng thái sẵn sàng cho số ca COVID-19 tăng lên khi virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan. Ảnh: AFP.
Xe cấp cứu bên ngoài bệnh viện NHS Nightingale ở phía đông London, Anh. Các bệnh viện ở Anh đang trong trạng thái sẵn sàng cho số ca COVID-19 tăng lên khi virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan. Ảnh: AFP.
Lên top