WHO thông báo tín hiệu lạc quan về dịch COVID-19 toàn cầu

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới trong tuần qua giảm 14% so với tuần trước. Ảnh: AFP
Số ca mắc COVID-19 trên thế giới trong tuần qua giảm 14% so với tuần trước. Ảnh: AFP
Số ca mắc COVID-19 trên thế giới trong tuần qua giảm 14% so với tuần trước. Ảnh: AFP
Lên top