WHO theo dõi biến thể COVID-19 mới có khả năng kháng vaccine

Biến thể Mu có khả năng kháng vaccine được phát hiện lần đầu tiên ở Colombia đang được WHO theo dõi. Ảnh: AFP
Biến thể Mu có khả năng kháng vaccine được phát hiện lần đầu tiên ở Colombia đang được WHO theo dõi. Ảnh: AFP
Biến thể Mu có khả năng kháng vaccine được phát hiện lần đầu tiên ở Colombia đang được WHO theo dõi. Ảnh: AFP
Lên top