WHO: Thế giới thiếu gần 6 triệu điều dưỡng

Một nữ y tá bên ngoài một bệnh viện ở Manhattan, New York, Mỹ, ngày 1.4. Ảnh: Reuters
Một nữ y tá bên ngoài một bệnh viện ở Manhattan, New York, Mỹ, ngày 1.4. Ảnh: Reuters
Một nữ y tá bên ngoài một bệnh viện ở Manhattan, New York, Mỹ, ngày 1.4. Ảnh: Reuters
Lên top